Комлект LOTO система

„Lockout/Tagout“ е процедура за безопасност, използвана в индустриалните среди, за да се гарантира,
че опасните машини са правилно изключени и не могат да бъдат пуснати в експлоатация отново, преди
приключване на дейностите по поддръжка или ремонт.

Подробно описание

Изготвяне на ценова оферта при запитване.