Ново в продуктовия каталог на СТРАТОНС ЕООД

Ново в продуктовия каталог на СТРАТОНС ЕООД
31 август 2020

"Lockout/Tagout“ е процедура за безопасност, използвана в индустриалните среди, за да се гарантира, че опасните машини са правилно изключени и не могат да бъдат пуснати в експлоатация отново, преди приключване на дейностите по поддръжка или ремонт. В индустриалните процеси може да е трудно да се установи къде са източниците на опасност. Много често, те се намират в различни помещения, от това, в което са машините. Затова, опасните източници на енергия трябва да бъдат изолирани и неработещи, преди да се започне работа по въпросното оборудване. Изолираните източници на енергия се заключват и върху ключалката се поставя етикет, идентифициращ работника, който го е поставил. Работникът държи ключа за заключващото устройство, като гарантира, че само той може да извади ключалката и да стартират машината. Това предотвратява случайно стартиране на машина, докато е в опасно състояние или докато работник е в пряк контакт с нея. Lockout/Тagout се използва в различни отрасли като безопасен метод за работа с опасно оборудване и се налага от законодателството на много страни.