Уведомление!

Уведомление!
10 април 2020

Фирма Стратонс уведомява своите клиенти и партньори за следните промени в организацията на дейността си:

"Всички служители на компанията са на разположение от 09:00 до 17:00 ч. на фирмените имейли и телефони.
Заводите Baumer и Schmersal продължават да поддържат цялостното си производство към момента, доставките са в срок. Монтажните дейности са прекратени до края на извънредното положение."