Сензорни решения за опаковъчната индустрия

Сензорни решения за опаковъчната индустрия
20 януари 2021

Baumer отговаря напълно на специфичните изисквания на производствения и опаковъчен процес, влагайки  повишено внимание към нуждите и условията на хранително-вкусовата промишленост. Продуктите ни спомагат за повишаване на гъвкавостта и производителността на машините. Производителите предпочитат да използват нашите системни решения, с цел намаляване  сложността на производствения процес. Осигурявайки  възможност за конфигуриране на отделните машинни модули, процесът гарантира тяхното оптимално свързване към цялостната система и покрива всички клиентски и нормативни изисквания.