Оптични датчици

Какво представляват Оптичните Датчици?

 

Оптичните датчици и сензори са устройства, които функционират на принципа на генериран светлинен лъч (прекъснат, преминаващ или отразен) към наблюдавания обект без физически контакт между сензора и самия обект. Промяната на електрическата верига на изхода се реализира при промяна на светлинния поток. С по-широко приложение са датчиците, в които лъчът се формира от светодиод, функциониращ във видимия или инфрачервения спектър.

 

Видове Оптични Датчици според принципа на действие

 

Според принципа на действие оптичните датчици са следните видове:

 

Оптични сензори от бариерен тип (за бариера)

 

Съставени са от приемник и предавател в два различни корпуса, разположени един срещу друг. При прекъсване на постоянния светлинен лъч между двата, приемникът задейства електрическата верига на изхода си. И излъчвателят, и приемникът функционират в инфрачервената област на спектъра.

 

Оптични сензори дифузен тип

 

При тях приемникът и предавателят се намират в един корпус без наличието на допълнителен рефлектор. Генерираният лъч светлина се отразява от самия обект и малка част от него се връща към приемника. При прекъсване на отразената светлина, приемникът задейства електрическата верига на изхода си и сменя своето работно състояние. Дифузните оптични датчици работят в инфрачервената област на спектъра.

 

Оптични сензори маркерен тип (за маркер)

 

Използват се за проследяването на цветен маркер върху различни видове основа – цветна или прозрачна. Приемникът и излъчвателят са в един корпус и работят във видимата област на спектъра.

Дата (ново към старо)