Капацитивни датчици

Какво е капацитивен датчик?

 

Също като някой от другите видове сензори, (като индуктивните например), капацитивните датчици функционират, без да се налага да имат физически контакт с обекта, който изследват. Казано иначе, този вид сензори са безконтактни устройства. Чрез тях могат да бъдат открити както електропроводими, така и неелктропроводими материали. Поради това си свойство, капацитивните датчици могат да се прилагат на места, на които индуктивните датчици например биха били неприложими. 

Приложенията на този вид датчици са изключително много и разнообразни. Те се прилагат много широко в системи за регулиране на процесите на производство в почти всички отрасли на индустрията.

Използват се при парктрониците на автомобилите и за контрол при пълненето на резервоари с течни, гранулирани и газообразни вещества, за превключватели на автоматизирани линии, за машинни центрове, машини, конвейери, алармени системи и други.