Индуктивни датчици

Индуктивен датчик е безконтактен датчик, предназначен за контрол на положението на обекти от метал и не е чувствителен към други материали. Основен принцип на индуктивните датчици е управление на индуктивността чрез една физическа величина.

Индуктивните датчици се състоят от следните основни части:

  • Индуктивен елемент
  • Генератор за създаване на променливо електромагнитно поле
  • Тригер
  • Усилвател на електрическия сигнал
  • Светодиоден индикатор за състоянието на индуктивния датчик
  • Корпус с възможност за закрепване, херметизиран с устойчива на външните фактори смола, като масла, механични въздействия и други.
Дата (ново към старо)